درباره ما

گروه تبلیغی منادی در سال 93 بعد از نامه ی اول مقام معظم رهبری (دامت برکاته) به جوانان اروپایی، با هدف تبلیغ جامع ، صحیح و هنرمندانه از تاریخ و سیره ی زندگی پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم ، تشکیل شد.