نماهنگ محمد (ص) اثر سامی یوسف

21:37 1394/09/08 :: شناسه مطلب:26
محمد (Muhammad) / در مدح حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه

عنوان: محمد (Muhammad) / در مدح حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه

خواننده: سامی یوسف

بمدت 6 دقیقه

متن شعر:

Every day I see the same headlines

هر روز تیترهای خبری مشابهی می بینم

Crimes committed in the name of the divine

جنایاتی که به نام پیامبر انجام می دهند

People committing atrocities in his name

مردم به نام او بی رحمی می کنند

They murder and kidnap with no shame

آن ها بی هیچ شرمی می کشند و بچه ها را می دزدند

But did he teach hatred, violence, or

bloodshed? No… Oh No

ولی آیا او دشمنی،خشونت و خونریزی را

یاد داد؟ نه…آه نه

He taught us about human brotherhood

او به ما برادری انسان ها را یاد داد

And against prejudice he firmly stood

و در مقابل تعصب با قدرت ایستاد

He loved children, their hands he’d hold

به کودکان عشق می ورزید،ودستانشان را (در دستش)نگاه می داشت

So would he allow the murder of an innocent child? Oh No…

پس آیا او اجازه ی کشتار کودکان معصوم را خواهد داد؟ نه…آه نه…

Muhammad ya rasulallah

محمد،ای فرستاده ی خدا

Muhammad ya habiballah

محمد،ای محبوب خدا

Muhammad ya khalilallah

محمد،ای دوست خدا

Muhammad

محمد

Muhammad ya rasulallah

محمد،ای رسول خدا

Muhammad ya shafi’allah

محمد،ای شفاعت کنننده نزد خدا

Muhammad ya bashirallah

محمد،ای بشارت دهتده (از سوی) خدا

Ya rasulallah

ای فرستاده ی خدا

Muhammad the light of my eyes

محمد ای نور چشمانم

About you they spread many lies

درباره ی تو دروغ های زیادی می گویند

If only they came to realize

ای کاش آن ها می فهمیدند

Bloodshed you despise

که تو از خونریزی نفرت داشتی

کلمات کلیدی: 

نظرات

خداقوت. سایت قسمت های بیشتری در زمینه کارهای تبلیغی و فرهنگی داشته باشد اثر گذارتر و قابل استفاده تر برای فعالان فرهنگی خواهد بود. چه بسا پیشنهاداتی قبل از رسیدن به ایام خاص،میتواند راهگشا واقع شود تا انجام فعالیت های فرهنگی ازین مهجوریت فعلی دربیاد. ان شاءالله پیروز باشید و سربلند در پناه مادرسادات .یاعلی

افزودن دیدگاه

CAPTCHA
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.