کتاب

فرهنگ‌نامه مباهله، روشی در رویارویی با دگراندیشان
کتاب فرهنگ نامه مباهله، جدیدترین اثر آیت الله محمدی ری شهری ، با همکاری سید رسول موسوی و ترجمه حمیدرضا شیخی، توسط انتشارات دارالحدیث منتشر شد.
غلامرضا حیدری‌ابهری
پژوهشکده باقرالعلوم علیه السلام
پديدآورنده : عبدالرضا عسکری وادقانی تصحيح : محمدهادی یوسفی غروی
آیت الله محمدی ری شهری
ایت الله محمدی ری شهری
فروغ ابدیت
آیت اله جعفر سبحانی تبریزی
آیت الله جعفر سبحانی

صفحه‌ها