احادیث پیامبر (ص)

پیامبر گرامی اسلام نیز فرمودند: امان امت من از فرو ریختن ساختمان، آیه 41 سوره «فاطر» است.
این برنامه شامل احادیث حضرت محمد(ص) به همراه داستان و قابلیت جستجو در احادیث و ارسال آنهاست.