اسلام

برخلاف كودكان همسالش كه موهايي ژوليده و چشماني آلوده داشتند،موهايش را مرتب مي كرد و سر و صورت خود را تميز نگه مي داشت. او به چيزهاي خوراكي هرگز حريص نبود
نخستين حكومت اسلامي و حاكميت الله بر جهان، در شخص رسول اكرم ( صلي الله عليه و آله ) به عنوان فرستاده ي خدا و حاكم عينيت يافت.
در ذكر علاماتی كه در كتب انبیاء به جهت ظهور پیغمبر صاحب شریعت مذكور است و بیان اینكه مصداق این علامات كیست و در آن چند فصل است:
تبیین دلایل تغییر ذائقه سیاسی مسلمانان آمریکا در دهه اخیر/ بررسی رابطه سازمان‌های اسلامی با حاکمیت در ایالت متحده
نهادها و سازمان‌های اسلامی بسیاری در آمریکا به فعالیت می‌پردازند که گروهی از آنها وابسته به فرقه‌ها منحرف و مکاتب ضاله است.
تاریخچه حضور مسلمانان در آمریکا به زمان فتح این قاره باز می گردد. به طوری که همراه با فاتحان سرزمین های جدید، عده ای از مسلمانان نیز قدم بر قاره آمریکا نهادند.