اندیشه تکفیری

"تکفیر" مسئله جدیدی نیست و در طول تاریخ دارای ریشه ها و شواهدی است گو اینکه نکته تازه در آن، مطرح شدنش به عنوان یک پدیده اجتماعی سازمان یافته و مبتنی بر امکانات
عابدی
رئیس مرکز تخصصی جهاد با بیان اینکه نقش آفرینی روحانیت در جنگ مورد لازم است، گفت: بسیاری از اقدامات در جنگ نیازمند احکام اسلام است که حضور روحانیت می تواند به تب
دکتر ولایتی
دکتر ولایتی:تقابل با بیداری اسلامی، یکی از علت‌های مهم پدیدار شدن تکفیری‌ها در جهان اسلام بود؛ چراکه بیداری اسلامی احیای مجدد اسلام به حساب می‌آمد.
آیت الله مکارم شیرازی
آیت الله مکارم شیرازی از تمامی علما و اندیشمندان جهان اسلام خواست با هم بنشینند و با وحدت کلمه به مبارزه با این تفکر صهیونیستی برخیزند.