ماه رمضان

ماه مبارک رمضان
بمناسبت حلول ماه مبارک رمضان، سایت پیام محمد (ص) خطبه آن حضرت در آخرین جمعه شعبان را خدمت شما مخاطبین عزیز تقدیم میکند: