مسلمانان

دین مبین اسلام به عنوان تنها دینی است که به تمام ابعاد زندگی انسان توجه ویژه ای نموده است. اسلام دین تمدن ساز است؛ تمدنی انعطاف پذیر که حتی زمانی که علوم را از
تبیین دلایل تغییر ذائقه سیاسی مسلمانان آمریکا در دهه اخیر/ بررسی رابطه سازمان‌های اسلامی با حاکمیت در ایالت متحده
نهادها و سازمان‌های اسلامی بسیاری در آمریکا به فعالیت می‌پردازند که گروهی از آنها وابسته به فرقه‌ها منحرف و مکاتب ضاله است.
تاریخچه حضور مسلمانان در آمریکا به زمان فتح این قاره باز می گردد. به طوری که همراه با فاتحان سرزمین های جدید، عده ای از مسلمانان نیز قدم بر قاره آمریکا نهادند.